Стручни настани и стручни активности

18.05.2024
ЈУ ЗРДМ организира пролетен одмор за корисниците на вон- семејна заштита ( корисници на услугата за организирано живеење со поддршка) во одморалиштето “Вила Река” каде уживаат бо природната убавина на Патишка Река!
Вработените се грижеа за нивната благосостојба и организираа разни активности во природа!
Enti për rehabilitimin e fëmijëve dhe të rinjëve-Shkup organizoi pushimin pranverorë për shfrytëzuesit e të drejtës për jetesë të organizuar me mbështetje në pushimoren ” Villa Reka” ku po shijojnë bukuritë natyrore të fsh. Patishka Rekë. Të punësuarit përveç që u kujdesën për mirqenjen e tyre u organizuan aktivitete të ndryshme në natyrë!
10.05.2024
НА УМЕТНИЧКA ИЗЛОЖБA
Денеска со дел од корисниците учествувавме на изложбата на уметнички дела изработени од учениците на Арт Студио Галакси во Тетово.
Посебната карактеристика на оваа изложба беше убавината на делото, иако сликањето го направија со растреперени раце, но карактеристиките што ги опишаа преку цртежот не оставија без зборови! Убавината на уметноста е во тоа што „УМЕТНОСТА ЗБОРУВА И БЕЗ ЗБОРОВИ“.
NË EKSPOZITË ARTI
Sot me disa nga shfrytëzuesit morëm pjesë në ekspozitën me vepra arti të punuara nga nxënësit e Art Studi Galaxy në Tetovë. E veçanta e kësaj ekspozite ishte bukuria e punimit,  ndonëse pikturimin e kishin bërë me duardridhur, por që karakteristikat që kishin përshkruar me anë të vizatimit, të linin pa fjalë! E bukura e artit është që “ARTI FLET EDHE PA FJALË”.
23.03.2024
Хуманоста на дело 2024 година
Одбележување на Светскиот ден на Даунов синдром
Njerëzimi në Veprim 2024
Festimi i ditës botërore të personave me sindromën Down
Humanity in Action 2024
Celebrating World Down Syndrome Day
07.03.2024
Неколку моменти од нашето патување
ТРИ ДНЕВНО ПАТУВАЊЕ НА ПОНИКВА
Ентузијазмот и незадржливата радост на корисниците, чистиот воздух, разновидните игри, беа совршените состојки за да овој тридневен одмор да биде посебен и незаборавен!
Disa çaste nga rrugëtimi ynë
SHËTITJE TRE DITORE NË PONIKVA
Entuziazmi dhe gëzimi i papërmbajtshëm i shfrytëzuesve , ajri i pastër dhe i freskët, lojëra të ndryshme, ishin përbërësit e përkryer për ta bërë të veçantë dhe të paharrueshme këtë pushim tre ditorë!
03.03.2024
Во паркот на Гази Баба!
Në parkun e Gazi Babës!
22.02.2024
Денес присуствувавме на последниот настан од хуманитарната база организирана од “Добродојде Македонија” предводена од амбасадорот Дејвид Гир на крајот од минатата година, каде собраните средства на базерот беа наменети за купување на неопходна опрема за лица со посебни потреби на станбените единици во Скопје и Велес.
Sot morëm pjesë në ngjarjen përfundimtare të bazarit humanitar të organizuar nga “Dobrodojde Makedonija” në krye me ambasadorin Dejvid Gir fundin e vitit të kaluar, ku mjetet e mbledhura të bazarit kishin për qëllim të shfrytëzohen për blerjen e pajisjeve të nevojshme për personat me nevoja të veçanta të njesive e banimit në Shkup dhe Veles.
02.03.2024
Корисниците на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје.
Талентот не препознава попреченост.
Shfrytëzuesit e IP Enti për rehabilitimin e fëmijëve dhe të rinjëve, Shkup.
Talenti nuk njeh pengesa!

 

19.02.2024
Вратите на најважната резиденција во земјата денеска беа отворени за корисниците на Рехабилитациониот ентитет за деца и млади.
Премиерот лидерот на нашата земја Стево Пендаровски го сподели своето драгоцено време за да ја гасне љубопитноста на овие луѓе за позицијата и институцијата
Според него од позицијата на која ја има, секогаш придонесувал за надлежните институции и ги мотивираше да работат на полесен живот на овие лица.
Оваа средба заврши со негова ветување дека ќе дојде на кафе во нашите станбени единици.
Dyert e rezidencës më të rëndësishme në vend u hapën sot për shfrytëzuesit e Entit për Rehabilitim për fëmijë dhe të rinjë.
Udhëheqësi kryesor i shtetit tonë Stevo Pendarovski ndau kohën e tij të rëndësishme për t’i shuar kureshtjen e këtyre personave në lidhje me pozitën dhe instucionin që udhëheq.
Sipas tij nga pozicioni që ka, çdoherë ka dhënë kontribut tek insticionet kompetente dhe i ka motivuar që të punojnë për t’ia bërë më të lehtë jetësën këtyre personave.
Ky takim u përmbyll me premtim nga ana e tij se do vijë për kafe në njësit tona të banimit.
13.02.2024
Секој кој еднаш ја почуствувал среката и љубовта која ја даруваат лицата со попреченост повторно се враќа и ги прави да бидат среќни!
Децата сакаат гости и многу им се радуваат. Благодариме за посетата!
Gjithsecili që njëherë e ka ndjerë gëzimin dhe dashurinë që dhurojnë personat me pengesa në zhvillim kthehen përsëri dhe i lumturojnë ata!
Fëmijët i duan musafirët dhe u gëzohen shumë! Falemnderit për vizitën!
09.02.2024
Нашите ѕвезди блеснаа на денешната модна ревија…
Yjet tanë shkëlqyen në sfilatën e mbajtur sonte…
17.01.2024
Денес поминавме убаво попладне и искусивме убава вечера подготвена специјално за корисниците на Завод за рехабилитација на деца и млади-Скопје.
Благодарност до сооственикот и вработените на ресторанот “Треска” за донацијата и пријатното гостопримство.
Sot kaluam një pasdite të bukur dhe shijuan darkën e përgatitur enkas për shrytëzuesit e Entit për rehabilitimin e fëmijëve dhe të rinjëve -Shkup. Falemnderojmë pronarin dhe stafin e restoranit “Treska”për donacionin dhe mikpritjen!
30.12.2023
Ние го правиме нашиот дел!
Ви благодарам драги за грижата и посетата на децата кои многу ги сакаат гостите и многу се среќни!
Ne bëjmë detyrën tonë!
Falemnderit Juve të nderuara për kujdesin dhe vizitën e fëmijëve të cilët i duan musafirët fort dhe gëzohen shumë!
28.12.2023
 На концерт кај Дино Мерил.
Në një koncert në Dino Merlin.
Новогодишен базар во Собрание на Република Северна Македонија.
Bazar i vitit të Ri në Kuvendin e Republikës se Maqedonisë së Veriut.
25.12.2023
Денес беше среќен ден за нашите корисници, лица со попреченост корисници на организирано живеење со поддршка во заедницата.
Во текот на времето поминато во Министерството за внатрешни работи (МВР)нашите корисници беа пречекани од Министерот Спасовски како и од вработените во ресорното министерство.
Корисниците научија за улогата што ја има полицијата во животот и безбедноста на граѓаните!
Благодарам МВР!
Dita e sotme ka qenë e hareshme për shfrytëzuesit tonë, persona me nevoja të veçanta shfrytëzues të së drejtës për jetesë të organizuar me mbështetje.
Gjatë kohës së kaluar në Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB), shfrytëzuesit tanë janë mirpritur nga vetë Ministri Spasovski si dhe të punësuarit pranë ministrisë përkatëse.
Shfrytëzuesit mësuan për rolin që ka policia në jetën dhe sigurinë e tyre.
Faleminderit MPB!
Традиционално Македонската кошаркарска федерација и денес донесе голема радост во Завод за рехабилитација на деца и млади.Безусловни топли насмевки,прегратка, шеги и подароци за сите корисници со посвета од предцедателот на федерацијата Антиќ!
Tradicionalisht, Federata Maqedonase e Basketbollit i ka sjellë gëzim të madh Institutit për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve.
Buzëqeshje të ngrohta të pakushtëzuara, përqafime, shaka dhe dhurata për të gjithë përdoruesit me një dedikim nga presidenti i federatës Antiç!
22.12.2023
Благодарност до Комерцијална банка!
Празничната атмосфера во Завод за рехабилитација на деца и млади во Скопје започна од вчера. Корисниците на вон семејна заштита – организирано живеење со поддржка ги добиа првите пакетчиња од Комерцијална банка-Скопје кои им донесоа голема радост!
Falemnderim drejtuar Bankës komercijale-Shkup
Atmosfera festive në entin për rehabilitimin e fëmijëve dhe të rinjëve-Shkup filloi.
Shfrytëzuesit e shërbimeve për jetesë të organizuar me mbështetje pranuan paqetat e para për vitin e Ri nga banka Komercijale në Shkup të cilat i gëzuan shumë!
17.12.2023
Денес со корисниците во еден од кафиќите во Чаир.
Времето поминато со нив е посебно задоволство!
Ditën e sotme bashkë me shrytëzuesit tonë në një nga lokalet e Çairit! Koha e kaluar bashkë është kënaqësi e veçantë!
   
16.12.2023
Неколку моменти од нашето патување
 ПАТУВАЊЕ НА Попова шапка
Ентузијазмот и незадржливата радост на корисниците, чистиот воздух, разновидните игри, беа совршените состојки за да овој тридневен одмор да биде посебен и незаборавен!
Disa çaste nga rrugëtimi ynë
SHËTITJE NË Popova Shapka
Entuziazmi dhe gëzimi i papërmbajtshëm i shfrytëzuesve , ajri i pastër dhe i freskët, lojëra të ndryshme, ishin përbërësit e përkryer për ta bërë të veçantë dhe të paharrueshme këtë pushim tre ditorë!
03.12.2023
Завод за рехабилитација на деца и младинци- Скопје поради реконструкција на установата не е во можност за одбележување на двата празници 1ви декември ден на патронатот на установата и 3ти Декември посебно значаен ден за корисниците Ви се обраќам со овие малку зворови
Среќен 3-ти Декември меѓународен ден на лицата со попреченост, ден на промоција на правата, добросостојбата и подигање на свеста за лицата со попреченост во сите области во општеството,развојот на политичкиот,социо-економскиот и културниот живот.
Со надеж наредната година да ги славиме сите празници во о добри и современи услови!
Со почит!
Enti për rehabilitimin e fëmijëve dhe të rinjëve në Shkup në pa mundësi të organizojë shënimin e 1 dhjetorit dita e patronatit të institucionit si dhe kësaj dite tepër të rëndësishme për institucionin tonë për shkak të rekonstruimit të godinave po Ju drejtohemi me këto pak fjalë
Urime dita ndërkombëtare e personave me pengesa në zhvillim 3 Dhjetori dita e promovimit të drejtave, mirëqenies, si dhe rritja e ndërgjegjësimit lidhur me situatën e personave me aftësi të kufizuar në të gjitha sferat e shoqërisë dhe aspektet e zhvillimit – jetës politike, sociale, ekonomike dhe kulturore.
Me shpresë vitin tjetër ti festojmë të gjitha festat në kushte më të mira bashkëkohore!
Me respekt!
23.11.2023
Причината зошто девојките изгледаа убаво денес беше вработените во #StudioJehonaAcademy.
Благодарност до вработените за хуманиот гест кои им послужија на девојките сè што им треба и нема разлика, третирајќи ги како сите други клиенти.
Arsyeja pse sot vajzat u dukën bukur ishte stafi #StudioJehonaAcademy.
E faleminderojmë stafin për gjestin human të cilët i shërbyen vajzat për gjithcka që ato kishin nevojë e nuk bën aspak dallim, duke i trajtuar sikurse të gjithë klientët e tjerë.
31.10.2023
Денес во службата за дневно згрижување на корисници со попреченост при ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци -Скопје,од страна на претставници на Германската амбасада во Скопје г-дин Доминик Кеберлинг и г-ѓа Марина Серафимовска се предаде во употреба Машина за одржување на хигиена донирана од страна на Германската амбасада во соработка со НВО ЛАСТОВИЦА-Скопје.
Во име на корисниците и сите вработени Ви благодариме!
Today, in the premises of Day Care of Users with Disabilities at the Institute for Rehabilitation of Children and Youth – Skopje, an equipment for the maintenance of hygiene was donated by the representatives of German Embassy in Skopje, Mr. Dominik Keberling and Ms. Marina Serafimovska.
Sincere Thank You on behalf of the users and the employees of our institution to the German Embassy in Skopje and NGO Lastovica.
30.10.2023
Денеска со корисниците на Завод за рехабилитација на деца и млади ја посетивме компанијата „VezëSharri&Lecker&Elektrosharri“ каде имаа можност одблиску да видат како се пакуваат свежите јајца, фармата за кокошки и Елeктрошари каде од отпад се произведува струја. .
Децата беа презадоволни од оваа посета и од срце им благодариме за позитивното гостопримство.
Sot me shfrytëzuesit e Entit për Rehabilitim për fëmijë dhe të rinjë vizituam kompaninë “Vezë Sharri&Lecker&Elektrosharri ku patën mundësi të shohin prej së afërmi si bëhet paketimi i vezëve të freskëta, fermen e pulave si dhe Elktrosharri ku prej mbeturinave prodhohej energji elektrike.
Fëmijët ngelën shumë të kënaqur nga kjo vizitë dhe i faleminderojmë përzemërsisht për mikpritjen e tyre pozitive.
04.10.2023
Посета на просториите на Владата на Северна Македонија
Денеска ја посетивме Владата со корисниците на Завод за рехабилитација на деца и млади, каде имаа можност да ги разгледаат салите како што се: конференциската сала за медиуми, салата за средба на министрите и премиерот и свечената сала.
Им благодариме на г-ѓа. Аријета Селими за гостопримството и дадените одговори.
Целта на посетите на значајните институции е да се „прифатат овие луѓе во општеството“, да бидат подготвени да ги имаат како соседи, колеги, ученици, студенти и членови на семејството.
Vizitë në hapësirat e e Qeverisë së Maqedonisë së Veriut
Sot me shfrytëzuesit e Entit për Rehabilitim për fëmijë dhe të rinjë vizituam Qeverinë, ku patën mundësi nga afër t’i shohin sallat si: sallën e konferencave për media, salla për mbledhjen e ministrave dhe kryeministrit si dhe sallën solemne.
E faleminderojmë znj. Arijeta Selimi për mikrpritjen dhe përgjigjet e dhëna.
Qëllimi i vizitave të institucioneve të rëndësishme është ” pranimi i këtyre personave në shoqëri”, të jemi të gatshëm t’i kemi komshj, kolegë, nxënës e familjarë.
03.10.2023
Продолжуваме со активностите…
Vazhdojmë me aktivitete…
21.09.2023
Посета на кино!
Vizitë në kinema!
20.09.2023
ГОСТУВАЊЕ НА ТВ ШЕЊА
Kорисниците на заводот денеска ја посетија телевизијата Шења каде беа пречекани од режисерот, уредникот, продуцент, новинарите, снимателит.  Првиот ТВ директор на Шења Имад Мехмети не пречека, а потоа уредничката Анила Лимани, со љубов не информираше за патот од вестите на теренот до она што го гледаме на телевизија. Во меѓувреме, продуцентот Бурим Билали детално ни го објасни техничкиот дел, осветлувањето, звукот, студиските агли и слично за време на снимањето вести. Корисниците изразија голем интерес за овој медиум, во меѓувреме, за време на нашиот престој таму поставивме неколку прашања, на кои тие добија и одговор.
Во разделбата направивме заедничка фотографија и се заблагодаривме на ТВ Шења за топлото гостопримство и емоциите создадени во минути кога останавме.
VIZITË TELEVIZIONIT SHENJA
Shfrytëzuesit e Entit sot vizituan televizionin Shenja ku u pritën nga drejtori, redaktori, producenti, gazetarët, kameramanët dhe nga stafi i tij i mrekullueshëm.
Fillimisht drejtori i TV Shenja Imad Mehmeti na dëshiroi mirëseardhje, më pas redaktorja Anila Limani, me shumë dashuri na njoftoi për rrugën nga lajmi në terren deri te ajo që ne shohim në televizion, në edicionin e lajmeve
Ndërkohë, producenti Burim Bilalli na shpjegoi me detaje pjesën teknike, ndriçimin, zërimin, këndet e studios e të ngjajshme gjatë inçizimit të lajmeve, emisioneve të ndryshme.
Shfrytëzuesit shprehën interesim të madh për këtë medium, ndërkohë gjatë qëndrimit aty parashtruam disa pyetje, për çka edhe morën përgjigjet e duhura.
Në ndarje bëmë një foto të përbashkët dhe falenderuam TV Shenjën për mikpritje të ngrohtë dhe emocionet që na krijuan gjatë minutave që qëndruam aty gjithashtu i dëshiruam suksese.
19.09.2023
Ден на радост за корисниците на Завод за рехабилитација на деца и младинци- Скопје кои се лица со попреченост. Денес им беа поделени андроид уреди- таблет обезбедени од Генерален секретаријат на Република северна Македонија.
Да се надеваме дека овој гест ќе послужи како добар пример во нашето општество!
Ditë gëzimi për shfrytëzuesit pranë Entit për rehabilitimin e fëmijëve dhe të rinjëve në Shkup, persona me pengesa në zhvillim.
Sot kemi ndarë paisje elektronike Tablet – Android të siguruara nga Sekretariati i Përgjithshëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Të shpresojmë se gjestet e tilla do të jenë shembull i mirë në shoqërinë tonë!
28.08.2023
Ју Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје на сите припадници на христијанска вероисповед им го честита празникот
Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)
Fjetja e Virgjëreshës së bekuar
  
26.08.2023
Се спремаме за зима!
Përgaditemi për dimër!
24.08.2023
Активност за денес “подготовка на појадок”
Денес златните раце на корисниците со голема љубов подготвија појадок за гостите во кој заедно уживавме.
Aktiviteti për sot “përgaditjen e mëngjesit”
Sot duart e arta të shfrytëzuesve me shumë dashuri përgaditën një mëngjes për mysafir të cilin e shijuam së bashku.
22.08.2023
ПОСЕТА НА МЕЃУНАРОДЕН АЕРОДРОМ Скопје
Корисниците на Заводот за рехабилитација за деца и младинци кои веќе се корисници на топли станови под друштво на дефектологот, Раководителот и Директорот на заводот денеска имаа поинакво искуство, го посетија скопскиот аеродром.
Добредојдени од работниот персонал, корисниците имаа можност да ги посетат главните простори на аеродромот како што се шалтерот за пријавување, контрола на патници, скенери, излези, пистата на аеродромот, противпожарната служба и просторот за чекање багаж и да ги реализираат сите процедури што го прават обичните патници.
Одговорните за нашата посета од аеродромот „Александер Македонски“ одржаа кратко предавање поттикнувајќи ја љубопитноста на корисниците и одговарајќи на нивните многубројни прашања во врска со различните писти, поседувањето на соодветната документација за преминување на границата, поседувањето билет, придружници на стари лица кои не можат да одат и нивна помош, полетување или слетување според метеоролошките услови, сигнализација, ризици и интервенции во тешки случаи.
Тоа беше убаво едукативно искуство, бидејќи денес доживеаја и научија многу од правилата на овој вид патување.
VIZITË AEROPORTIT NDËRKOMBËTAR Shkup
Sot shfrytëzuesit e Entit për Rehabilitim për fëmijë dhe të rinjë të cilët tashmë janë shfrytëzues të banesave të ngrohta nën shoqërimin e edukatores speciale, Udhëheqëses dhe Drejtoreshës së Entit patën një eksperiencë ndryshe, vizituan Aeroportin e Shkupit.
Të mirëpritur nga stafi i punës, shfytëzuesit patën mundësi të vizitojnë hapësirat kryesore të Aeroportit si sportelet e Check in, kontrollit të udhëtarëve te pjesa e skanerëve, daljet, pista e Aeroportit, njësia e zjarrfikësve dhe pjesa e pritjes së bagazhit dhe të realizojnë të gjitha procedurat që bëjnë udhëtarët e zakonshëm.
Përgjegjësit e vizitës sonë nga Aeroporti “Aleksandër Makedonski”, mbajten një ligjeratë të shkurtër duke nxitur kurreshtjen e shfytëzuesve dhe duke ju përgjigjur pyetjeve të shumta të tyre në lidhje me pistat e ndryshme, posedimin e dokumentacionit përkatës për të kaluar kufirin, posedimin e biletës, shoqëruesit e njerëzve të moshuar të cilët nuk mund të ecin dhe asistencën e tyre, ngritjes apo aterimit sipas kushteve meteorologjike, sinjalizimin, rreziqet dhe intervenimet në raste të vështira.
Ishte kjo një eksperience e bukur edukative, pasi ata sot përjetuan dhe mësuan shumë nga rregullat e udhëtimit të kësaj forme.
21.08.2023
Денеска посетивме едно прекрасно место во Скопје, Тераса Лагуна, кое имаше фарма за коњи. Целта ни беше јавањето коњи, но откако се консултиравме со тренерите, тие предложија првиот чекор дa биде запознавањето со коњите, каде во исто време дознавме интересни факти за коњите, како на пр. коњите пијат само чиста вода, коњите не сакаат луѓе кои консумираат алкохол, многу беше важно како се надгледуваат од детството итн. Вреди да се забележи гостопримството на овие деца, тие создадоа многу позитивна атмосфера во која децата неизмерно уживаа.
Sot vizituam një vend të bukur të Shkupit, Terasa Laguna në të cilin kishte fermë për kuaj. Qëllimi ynë ishte kalërimi, por pasi u konsultuam ne trejnerët, ata na sugjeruan që hapi i parë të jetë njohja me ta, ku njëkohësisht mësuam fakte interesante rreth kuajve si psh. kuajt pin vetëm uj të pastër, kuajt nuk i duan njerëzit të cilët konsumojnë alkool, rëndësi të madhe kishte se si mbikqyren prej në vegjëli e tj. Vlen të theksohet mikpritja e këtyre fëmijëve, ata krijuan një atmosferë shumë pozitive të cilën fëmijët e shijuan jashtë mase.
31.05.2023
Студиска посета на претставници од институциите за социјална заштита и детска заштита и граѓански организации од Албанија во организација на г-ѓа Дездемона Топтани, менаџер на проектот за деинституционализација од СОС селата во Албанија, г-дин Владимир Лазовски СОС-детско село-Скопје како и претставници од Министерството за труд и социјална политика на РСМ. Задоволство беше да се разменат размислувањата, предизвиците и научените лекции од трансформацијата на услугите за време на процесот на деинституционализација и давање услуги во станбени единици за живеење на лица со попреченост. Завод за рехабилитација на деца и младинци во Скопје од месец април отвори четри станбени единици каде корисниците имаат 24-часовна поддршка и можност да се чувствуваат еднакви во нашето општество.Се надевам дека повторно ќе имаме вакви посети.
Vizitë studimore nga përfaqësues të institucioneve për mbrojtje sociale dhe mbrojtje të fëmijëve dhe organizatat qytetare nga Shqipëria të organizuar nga Znj.Desdemona Toptani menaxhere e projektit të deinstitucionalizimit nga fshatrat SOS ne Shqipëri,Z.Vladimir Lazovski fshati SOS-Shkup si dhe përfaqësuese nga Ministria për punë dhe politikë sociale të RMV.
Ishte kënaqësi të shkëmbejmë mendime,sfidat dhe mësimet e nxjerra nga transformimi I shërbimeve gjatë procesit të deinstitucionalizimit dhe dhënja e shërbimeve në njësi banimi për jetesë për personat me pengesa në zhvillim.Enti për rehabilitimin e fëmijëve dhe të rinjëve nga muaji prill bëri hapjen e katër njësive për banim dhe jetesë ku shfrytëzuesit kanë mbështetje 24 orë dhe mundësinë të ndjehen të barabartë në shoqërinë tonë.Shpresoj që vizita të tilla të kemi përsëri.
No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.

27.03.2023

Дарежливоста е доблест која ја зголемува личноста и прави да се чувствува добро.
Благодариме на анонимниот донатор,Бог да го награди со најдоброто!
Bujarija është vyrtyt që e madhëron personalitetin dhe e bën të ndjehet mirë.
Falemnderoj donatorin anonim,Zoti e shpërbleftë me të mira!

22.01.2023

Заводот за рехабилитација на деца и младинци е голема установа со многу голема архива,библиотека и многу инвентар. Сето тоа го преселуваме од една во друга зграда со сопствени сили без помош од надвор, благодарение на вработените и со добра заштеда на финансиски средства.

За подобра иднина по реконструкција на Заводот со поддршка на ИПА фондовите и Европската делегација.

Qendra për rehabilitimin e fëmijëve dhe të rinjëve është institucion I madh,me arkiv të madh,me bibliotekë me literature shkencore dhe shumë orendi.

Të gjitha këto po barten nga njëra në tjetrën godinë pa ndihmën e askujt,me format tona në falemnderim të të punësuarve janë kursyer dhe mjaft mjete financiare! Për një të ardhme më të mirë pas rekonstruimit me mbështetjen e IPA fondeve dhe Delegacionit të Euro integrimeve.

11.01.2023

Дарежливоста и гостопримството биле и останале вредност која нè воздигнува како народ

Bujarija dhe mikpritja ka qenë dhe mbetet vlerë që na ngrit si popull

10.01.2023

Mладина со добри хумани вредности е добра иднина за општеството!
Rinia me vlera të mira humane është ardhmëri e mirë për shoqërinë!

07.01.2023

Богатата и вкусна вечера од ГОУРМЕТ ЛЛ го собра големото семејство во трпеза и подари голема радост во Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје. Вечерата се затвори со песни и ора од корисниците.
Благодариме ГОУРМЕТ!

05.01.2023

Секој искрен и природен пристап кај корисниците создава големо чувство на пријателство, чувство на љубов и чувство на еднаквост!
Со Министерката заедно месеа, заедно седнаа на трпеза, и заедно сите пеевме.
Задоволството беше големо.
Çdo qasje e sinqertë dhe e natyrshme tek shfrytëzuesit zgjon ndjenjën e miqësisë,ndjenjë dashurie dhe njëjshmërisë.
Me ministren bashkë gatuan,bashkë u ulën në tryezë dhe të gjithë së bashku kënduam.
Kënaqësia ishte e madhe!

01.12.2022
Денес го прославивме патронатoт на установата ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје и воедно го одбележуваме 3 декември ден на лицата со пречки во развојот.
Благодарност до сите присутни!
Sot festuam të gjithë së bashku patronatin e institucionit tonë Enti për rehabilitim të fëmijëve dhe të rinjëve-Shkup dhe njëherit shënuam ditën e 3 dhjetorit dita ndërkombëtare për personat me pengesa në zhvillim.
Falemderoj të gjithë të pranishmit!
16.10.2022
Насмеани лица,радост,нови пријателства преку игра”СПОРТ ЗА СИТЕ”И ☀ ни се насмеа!
Благодарам ГРАД СКОПЈЕ;”УРБАН СВЕТ”и ученици од гимназијата “ЗЕФ ЉУШ МАРКУ”!
Fytyra të qeshura,gëzim dhe miqësi të reja nëpërmjet të lojës “SPORT PËR TË GJITHË “Edhe ☀ na buzëqeshi!
Faleminderit QYTETI I SHKUPIT;”URBAN SVET”dhe nxënës të gjimnazit”ZEF LUSH MARKU”
12.10.2022
Во пресрет на одбележувањето на “17-ти октомври, денот на командата за операции и “29-ти октомври, денот на баталјонот на воена полиција” , воедно и како дел од планираните хуманитарни активности во 30 годишниот јубилеј, припадниците на овие единици донираа прехранбени продукти на штитениците на центарот за згрижување на деца и младинци без родители во Чаир, Скопје и ОУ „Браќа Миладиновци“ Куманово.
Во име на припадниците на своите единици донацијата ја предадоа командантите на командата за операции и на баталјонот на воена полиција, бригаден генерал Бесник Емини и потполковник Кире Николовски.