Информации / Соопштенија

Завршна сметка за 2016 година

На следните линкови можете да ги превземете документите во .pdf

Завршна сметка за 2017 година

На следните линкови можете да ги превземете документите во .pdf

Завршна сметка за 2018 година

На следните линкови можете да ги превземете документите во .pdf

Завршна сметка за 2019 година

На следните линкови можете да ги превземете документите во .pdf